خانه مدیران

سبدخرید

عکس
شرح
قیمت
تعداد
جمع کل
Archetype.png
کهن‌الگو در روان‌شناسی تحلیلی آن دسته از اشکال ادراک و دریافت را که به یک جمع به “ارث” رسیده‌است “کهن‌الگو” یا “سَرنمون” می‌خوانند.
کدتخفیف
تخفیف
جمع نهایی