خانه مدیران

سبدخرید

عکس
شرح
قیمت
تعداد
جمع کل
Glasser.png
در پرسشنامه پیش رو شرکت‌کننده در پنج حوزه نیاز به بقا، عشق و تعلق خاطر، قدرت و خودشکوفایی، آزادی و تفریح خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد.
کدتخفیف
تخفیف
جمع نهایی