مرکز آزمون‌های فردی و سازمانی

مرکز آزمون‌های فردی و سازمانی

سبدخرید

عکس
شرح
قیمت
تعداد
جمع کل
Osipow.png
پرسشنامه استرس شغلی اسیپو برای ارزیابی استرس فرد در محیط کاری ساخته شده است
کدتخفیف
تخفیف
جمع نهایی