مرکز آزمون‌های فردی و سازمانی

مرکز آزمون‌های فردی و سازمانی

سبدخرید

عکس
شرح
قیمت
تعداد
جمع کل
HexaCo.png
پرسشنامه شش عاملی شخصیت هگزاکو ساختار شخصیت نرمال را می سنجد
کدتخفیف
تخفیف
جمع نهایی