مرکز آزمون‌های فردی و سازمانی

مرکز آزمون‌های فردی و سازمانی

سبدخرید

عکس
شرح
قیمت
تعداد
جمع کل
STLS.png
از نظر اشترنبرگ عشق مانند یک مثلث است و بهترین عشق به مثلث متساوی الاضلاع شباهت دارد.
کدتخفیف
تخفیف
جمع نهایی