ایده ایجاد شرکت ایده پردازان کسب و کار کوشا در زمستان 1397 در حالی شکل گرفت که دو تیم از متخصصان حوزه روانشناسی و رفتارشناسی و فناوری اطلاعات (IT) متعهد شدند نسبت به طراحی و بومی سازی آزمون های مرتبط به صورت آنلاین و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با پائین ترین قیمت و بالاترین کیفیت اقدام نمایند.

کار تحلیل فنی آزمون ها به سرعت شروع شد و تعداد زیادی تست طراحی و قیمت های بسیار مناسب بارگذاری گردید و تست های متعددی نیز درحال آماده سازی و ارائه به شرکت ها، سازمان ها، نهادها، متخصصین و کارشناسان حوزه های روانشناسی و رفتارشناسی و مردم فهیم کشورمان می باشد.

با توجه به درایت سرپرست ارشد گروه، آقای دکتر محمد دربندی به یکی از پزشکان با سابقه و مؤلف کتاب DISC این آزمون ها و دوره های آموزشی مرتبط در بسیاری از شرکت ها، سازمان ها، آموزشگاهها و مراکز مشاوره پیاده سازی و اجراء گردیده است.

ما با ارائه پنل ویژه برای مشاورین و کارشناسان مربوطه و پشتیبانی فنی بسیار دقیق و24 ساعته از ایشان و مشتریان آنها، برگ زرینی در ارائه خدمات پس از فروش در بستر اینترنت به نام خود ثبت نمودیم.

امید آن داریم، بتوانیم خدمات نوین و مناسبی را که در خور نام ایران و هموطنان عزیزمان می باشد ارائه نماییم.